Μαζική εισαγωγή χρηστών στην εφαρμογή


Δημιουργούμε ή επεξεργαζόμαστε υπάρχον αρχείο excel, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε σε κάθε γραμμή τα εξής στοιχεία χρήστη:


Πρώτη στήλη: Ένα ενδεικτικό όνομα προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε σας βοηθάει, π.χ. Επωνυμία, Α.Φ.Μ, ψευδώνυμο κ.λπ.


Δεύτερη στήλη: Το όνομα χρήστη για την σύνδεση στο TAXIS


Τρίτη στήλη: Ο κωδικός πρόσβασης για την σύνδεση στο TAXIS


Τέταρτη στήλη: Ο Α.Μ.Κ.Α. του χρήστη. Αυτή η στήλη είναι προαιρετική, και ο Α.Μ.Κ.Α. χρειάζεται για όσους χρήστες επιθυμούμε να βλέπουν την σελίδα του ΕΦΚΑ.


Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα:

Έχοντας ολοκληρώσει τη δημιουργία του φύλλου εργασίας, επιλέγουμε την “Αποθήκευση ως”.


Στην αμέσως επόμενη οθόνη, γράφουμε το όνομα αρχείου που επιθυμούμε και επιλέγουμε τον φάκελο προορισμού του, κατά τα γνωστά.
Αμέσως μετά, από την επιλογή “Αποθήκευση ως:” στο κάτω τμήμα της οθόνης, επιλέγουμε το Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003 (.xls)”.

Αποθηκεύουμε έτσι το αρχείο μας, στην κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι αναγνώσιμο από την εφαρμογή μας.

Το επόμενο βήμα είναι να αντιγράψουμε αυτό το αρχείο στον κατάλληλο φάκελο της συσκευής μας, ώστε να μπορεί η εφαρμογή να προχωρήσει στην εισαγωγή των χρηστών.


Το αρχείο μπορούμε να το μεταφέρουμε είτε συνδέοντας το κινητό στον υπολογιστή μας, είτε με αποστολή email προς το κινητό μας, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον τον βολεύει καλύτερα. Απλώς θα χρειαστεί να θυμάστε τον φάκελο στον οποίο εναποθέσατε το αρχείο, ώστε να το εντοπίσετε γρήγορα μέσω της εφαρμογής στη συνέχεια.


Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή, ανοίγουμε την εφαρμογή και επιλέγουμε την “Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο” από το κεντρικό μενού της εφαρμογής.
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής και πιέζουμε το “Επιλογή αρχείου”.

Για λόγους ασφαλείας, είναι πολύ πιθανό να σας ζητηθεί ειδική άδεια από την εφαρμογή για ανάγνωση αρχείων της συσκευής σας. Αφού επιλέξετε το “Να επιτρέπεται”, μπορείτε να συνεχίσετε με την επιλογή του αρχείου από τον φάκελο στον οποίο το είχατε εναποθέσει.Εάν όλα έχουν γίνει σωστά, στην οθόνη μας θα εμφανιστούν οι χρήστες.

Πιέζουμε το “Εισαγωγή” και ξεκινά η διαδικασία εισαγωγής. Κατά την διαδικασία αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, διότι η εφαρμογή ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων, κάνοντας σύνδεση στο taxisNet.


Στην οθόνη μας, σταδιακά θα εμφανιστούν οι χρήστες που εισήχθησαν, καθώς και εκείνοι για τους οποίους η εισαγωγή απέτυχε, πιθανότατα λόγω σφάλματος στα στοιχεία εισόδου.